Termeni și Condiții

*Orice interacțiune pe acest site web, dar și oricine beneficiază de serviciile oferite de Pagina de un milion de lei, trebuie să cunoască și să respecte termenii și condițiile de mai jos. Orice încălcare a acestora va rezulta în suspendarea serviciului cu sau fără anunțare în prealabil. Acești termeni și condiții pot fi modificați oricând fără anunț, de aceea, revizitarea acestei pagini este esențială.

DEFINIȚII

Prestator – Entitatea care pune la dispoziție site-ul web și serviciile accesibile prin acesta, și anume ANGVLAR SRL, CUI: 40331941, J12/5486/2018, cu sediul social în Cluj-Napoca, Cluj, România
Beneficiar – Compania, individul care a atins vârsta majoratului în România, tânărul cu vârsta minimă de 16 ani, doar cu acordul unui părinte, care acționează în nume propriu, și care face uz de site-ul acesta web, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, reprezentat și de utilizatori și vizitatori
Termeni și Condiții – Acest document, care specifică termenii și condițiile în care site-ul web și serviciile oferite prin intermediul acestuia pot fi folosite, cât și drepturile și obligațiile Prestatorului și a Beneficiarului
Site web – Pagina web accesibilă prin URL-ul: www.paginadeunmiliondelei.ro, și tot ce este asociat cu aceasta, care este gestionat de către Prestator
Serviciu – Serviciile oferite prin intermediul acestui site web, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, care includ, dar nu sunt limitate la, promovare, marketing, găzduire, asistență și orice alt serviciu oferit de Prestator, împreună cu orice materiale afișate, transmise sau efectuate prin intermediul site-ului web

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI A CONDIȚIILOR

Prin accesarea și/sau utilizarea acestui site web furnizat de Prestator, sunteți de acord cu prezenții Termeni și Condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție, iar dacă nu sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni și Condiții, vă invităm să părăsiți acest site web.

DESPRE PERSOANELE MINORE

Pentru a proteja interesele minorilor, Prestatorul nu va colecta și/sau procesa în mod conștient datele personale ale minorilor sub 16 ani, iar minorii de la 16 ani în sus, până la vârsta majoratului în România, sunt nevoiți să aibă acordul unui părinte și supravegherea acestuia.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Făcând excepție imaginile, URL-urile și textele transmise și/sau publicate de către Beneficiar în cadrul comenzii și a efectuării unui serviciu, asupra cărora Beneficiarul trebuie să aibă drepturi depline, imaginile publicate de către Prestator, respectiv textele, materialele, imaginile și site-ul web sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Acestea nu pot fi reproduse nici parțial, nici integral, nici măcar modificate fără acordul expres exprimat în prealabil al Prestatorului.
Este interzisă folosirea acestui site web în scopul distrugerii și/sau alterării sale, a conținutului său, ori a securității acestuia, dar nici măcar pentru discreditarea sau hărțuirea Prestatorului, ori a Beneficiarului, a colaboratorilor și/sau afiliaților săi.
Prestatorul își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

CONFIDENȚIALITATE

Protecția datelor este o preocupare majoră a Prestatorului, motiv pentru care, datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în România. Site-ul web poate include legături cu site-uri a căror gestionare nu se află sub controlul Prestatorului, motiv pentru care Prestatorul nu își asumă în niciun fel responsabilitatea în numele acestora.
Prestatorul se angajează să nu dezvăluie informații cu caracter personal, cu excepția situațiilor legale.
Prestatorul este înregistrat ca procesator de date cu caracter personal în cadrul Autoritatății Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu numărul de înregistrare 576 din 11/01/2019, având numărul de referință 519830637463 din 11/01/2019.
Informații cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal sunt expuse în Politica de Confidențialitate afișată în permanență pe site-ul web, în secțiunea Legal, dar și în Politica Cookies, aflată în aceeași secțiune.

INFORMAREA BENEFICIARILOR VIZAȚI ASUPRA DREPTURILOR LOR

Beneficiarii care transmit date personale către site-ul web, au garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, intitulat GDPR.
La cererea scrisă, datată și semnată a Beneficiarilor, trimisă la adresa Prestatorului, și anume Aleea Vidraru 1-3, Bl. C6, Sc. 1, Et. 9, Ap. 55, 400653, Cluj-Napoca, Cluj, România sau prin intermediul adresei de e-mail confidentialitate@paginadeunmiliondelei.ro, Prestatorul se obligă să:

  • Confirme Beneficiarului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit, în limita unei singure cereri anuale.
  • Să rectifice, actualizeze, blocheze șteargă sau anonimizeze, în mod gratuit, date a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor, respectiv prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor
  • Să înceteze prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului, la cerere

Pe lângă Termenii și Condițiile prezente în această politică, în Politica de Confidențialitate și în Politica Cookies, înțelegeți și acceptați faptul că Prestatorul poate culege, păstra și comunica date depsre Beneficiari, pentru scopurile menționate. Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea informațiilor cu caracter peresonal.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR

Beneficiarul are următoarele responsabilități:

  • Furnizarea de date reale, exacte și complete
  • Menținerea și reînnoirea datelor pentru a rămâne reale, exacte și complete

Totodată, Beneficiarul își asumă obligativitatea de a NU face următoarele:

  • Publicarea de materiale ce conțin viruși sau programe cu intenția de a distruge acest sistem sau orice alt sistem ori informație
  • Publicarea de materiale cu drepturi de autor, fără să fie autorul, ori să aibă permisiunea autorului
  • Publicarea de materiale obscene, defăimătoare, răuvoitoare, pornografice și/sau care instigă la ură, dar și orice alt material care contravine normelor legale în vigoare

Nerespectarea acestor condiții duce la disocierea imediată a Prestatorului de Beneficiar. Prestatorul își rezervă dreptul de a șterge informațiile respective și de a acționa pe cale legală.

COMANDĂ, COST, PLATĂ, INFORMAȚII, VALABILITATE, ACCEPTARE ȘI PUBLICARE RECLAME

Suprafața minimă pe care Beneficiarul o poate închiria este de un pătrățel, constituit din 100 de pixeli (10x10px), iar suprafața maximă este cea disponibilă. Un pătrățel are costul de 100 RON.
Plata poate fi efectuată prin transfer bancar sau cu ajutorul cardului de credit într-un sistem securizat 3D.
Închirierea pixelilor nu oferă Beneficiarului titlul de deținător al acelor pixeli, al paginii sau al site-ului web, însă oferă Beneficiarului dreptul de a afișa o imagine stabilită înainte, fără drept de modificare, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de zile de la data publicării.
După plasarea comenzii și efectuarea plății, imaginea și URLul oferite de Beneficiar sunt verificate de către administratorii site-ului web, iar dacă acestea corespund Termenilor și Condițiilor, sunt acceptate și publicate în cel mai scurt timp.

ȘTERGEREA RECLAMEI ȘI FONDURILE NERAMBURSABILE

Beneficiarul poate face o cerere prin care să ceară ca reclama să îi fie ștearsă, însă fondurile sunt nerambursabile conform Directivei Europene – Drepturile cumpărătorilor în UE, serviciile noastre încadrându-se atât la conținut digital online, cât și la alte secțiuni din lista care nu este exhaustivă (https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_ro.htm#changed-mind-distance-1), dar și conform Directivei 2011/83/EU a Parlamentului European (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011L0083-20180701), articolul 16, subpunctele „a” și „m”, privind serviciile (în cazul acesta de publicitate).
Beneficiarul își pierde dreptul de a se retrage din contractul de achiziție odată începută perioada de promovare a materialului oferit de acesta, dar și odată cu efectuarea plății.
O reclamă poate fi ștearsă fără anunțarea Beneficiarului în prealabil, prin încălcarea politicilor, a termenilor și a condițiilor legale, afișate pe site-ul web de către acesta, iar nici în acest caz, fondurile nu sunt rambursabile.

LISTA DE RECLAME

Pagina de un milion de lei poate afișa data achiziției, numele entității care închiriază pixeli, dar și reclama în sine în lista de reclame de pe pagina „Listă reclame”, și își rezervă dreptul de a șterge în orice moment informații din această listă, cu sau fără anunț în prealabil.

EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII

Prestatorul nu este răspunzător pentru daunele pe care Beneficiarul le-ar putea suferi în urma publicării unui anunț pe acest site web, ori în urma utilizării sau vizitei acestuia, dar nu este răspunzător nici de oferirea sau garantarea unui număr minim de vizualizări, click-uri, clienți Beneficiarului, în urma publicării unui anunț pe acest site web. Prestatorul nu este respnsabil nici de daunele provocate de înreruperile de mentenanță și își rezervă dreptul de a practica întreruperi de mentenanță pentru actualizare, îmbunătățire, reparare, etc., Beneficiarul neavând pretenții despăgubitoare pentru timpul de întreruperi.

Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clientela.

RECENZII

Prestatorul își rezervă dreptul de a publica recenziile, împreună cu numele celui care a făcut recenzia și poza acestuia pe site-ul nostru web.

Totodată, Prestatorul își rezervă dreptul de a șterge recenziile ce au ca interes distrugerea imaginii publice a Paginii de un milion de lei, dacă acestea nu prezintă realitatea.

LITIGII

Orice litigiu intervenit între Prestator și Beneficiar cu privire la interpretarea și executarea serviciilor, a prezentului contract denumit „Termeni și Condiții”, a Politicii cookies și a Politicii de confidențialitate, va fi rezolvat pe cale amiabilă, iar în caz contrar, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată din munincipiul Cluj-Napoca.

În scopul soluționării oricărui litigiu, partea nemulțumită va notifica cealaltă parte în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, arătând expres pretențiile sale, propunerea de soluționare a diferendului, data și locul întâlnirii.

MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Modificările prezenților Termeni și Condiții, vor fi publicate pe această pagină web, fără a vă informa în prealabil. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și revizui acești Termeni și Condiții în orice moment, fără acceptul sau anunțarea Beneficiarului în prealabil.

„Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între Prestator și Beneficiar, în privința utilizării site-ului web și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.